Mã: 01-1503-16-611

Đế inox BODUM - COMPONENT, 355ml

79.200₫  132.000₫
Mã: 01-1503-16-612

Dụng cụ lọc BODUM - COMPONENT, 355ml

78.000₫  130.000₫
Mã: 01-1503-16-613

Đĩa đệm inox không ren BODUM - COMPONENT, 355ml

96.000₫  160.000₫
Mã: 01-1508-16-611

Đế inox BODUM - COMPONENT, 500ml

96.000₫  160.000₫
Mã: 01-1508-16-613

Đế inox BODUM - COMPONENT, 500ml

112.200₫  187.000₫
Mã: 01-1867-01-612

Dụng cụ lọc inox bình trà Assam Bodum , 500ml

400.200₫  667.000₫
Mã: 11573-01B

Đồng hồ cát Bodum Bistro

79.200₫  132.000₫
Mã: 11573-913B

Đồng hồ cát Bodum Bistro

79.200₫  132.000₫

Giỏ hàng